Custom Joomla Theme by FatCow.com

Bültenler

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/14) (Transmisyon Zincirleri ve Aksamları) Hk. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/13) (Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapaklarına damping uygulaması) hk. 7315 gtip bazı zincirler ve aksamı Çin Damping uygulaması Anneler Günü Kutlu Olsun 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında değişiklikler (Tıbbi cihaz KDV oranlarının belirlenmesi) hk. Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun YYS ve OKSB (42/A) Sahibi Firmaların Kimyasal Ürünlerinin Hat Yönlendirmeleri hk. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Duyuru hk. Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşma (Tadil Eden Anlaşmanın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması) Hakkında Karar İhracat Bedellerinin Terkin’inde Kıymet Değişikliği hk. Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hk. Mısır Üretici kayıt sistemi (Mısıra ihracat yapan üretici firmalar) hk. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) hk. Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/4) (süt ve krema ihracatı) hk. Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması Ve Desteklenmesi Hakkında Karar hk. İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Kara Nakil Vasıtalarında Kullanılan Mobilya) hk. ÖTV oranlarında değişiklik (cep telefonu) hk. İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/5) (Kaolin ve diğer kaolinli killer) hk. İhracat Genelgesi değişiklik hk. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) (Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler) hk.