Mevzuat                                                                                         
 

Resmi Gazete (Dis ticaret ile ilgili degisiklikler)

Gumruk Mevzuati
Gümrük Kanunu   
Gümrük Yönetmeliği  
 

Dis Ticaret Mevzuati
İhracat Mevzuatı      
İhracat Rejimi Kararı
Kota Ve Tarife Kontenjanına İlişkin Yönetmelik      
İhracat Yönetmeliği    
İhracat Tebliğleri     
İhracat Bedeli Dövizlerin Yurda Getirilmesi 
  

İthalat Mevzuatı
İthalat Rejimi Kararı    
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar     
İthalat Rejimi Kararı Eki Listeler  
İthalat Yönetmeliği      
İthalat Tebliğleri    
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi   
Gözetim ve Korunma Önlemleri "Tekstil Harici"      
Tekstil ve Konfeksiyonda Gözetim ve Korunma 
  
Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri    
Dahilde İşleme Rejimi Kararı     
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ve Ekleri  
hracat Sayılan Satış ve Teslimler Tebliği    
83 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Hariçte İşleme Rejimi Kararı     
Hariçte İşleme Rejimi Tebliği ve Ekleri 
 
Dış Ticarette Standardizasyon    
Dış Ticarette Standardizasyon Rejimi Kararı    
Dış Ticarette Standardizasyon Yönetmeliği   
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri   
AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları
Uluslararası Gözetim Şirketleri 
  
Serbest Bölgeler Mevzuatı   
Serbest Bölgeler Kanunu    
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği  
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri 


Kambiyo Mevzuati
TPKK Hakkında 1567 Sayılı Kanun 
TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar   
32 Sayılı Karara ilişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğ   
1 M Sayılı Merkez Bankası Genelgesi    
Sermaye Hareket. İlişkin 2002/YB-1 sayılı Genelge
Görünmeyen İşlem. İlişkin 2000/YB-4 sayılı Genelge 
  
Dış Ticarete İlişkin MB Genelge ve Talimatları   
TPKK Mevzuatı İhracata İlişkin Uygulama Talimatı   
TPKK Mevzuatı İthalata İlişkin Uygulama Talimatı   
İhracatı Teşvik Mevzuatının Uygulama Talimatı   
İhracatı Teşv. Mevz. İlişkin 2004/YB-10 Sy. Gen.    
İhracatı Teşv. Mevz. İlişkin 2005/YB-29 Sy. Gen.   
Transit Ticaret Uygulama Talimatı


Vergi Mevzuati

 

Anasayfa
| Profil | Hizmetlerimiz | Mevzuat | İnsan kaynakları | İletişim