•  
Hizmetlerimiz                                                              

1-İthalat İşlemleri

İthal edilecek eşya ile igili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları,
Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi,
Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi,
Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması,
Ordinonun alınması,
Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi,
Küşat yapılması,
Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması,
Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması,
İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi,
Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.
Tesvik dosyalarinin takibi tamamlanmissa kapatilmasi ve teminatin cozumu

 

2-İhracat İşlemleri

Ihraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV,
Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk
tasdik işlemleri vb. yapılması,
Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.

3-Posta Gümrük İşlemleri

4-Transit Ticaret İşlemleri

5-Dahilde İşleme işlemleri

6-Haricte İşleme İşlemleri

7-Gümrük kontrolü altında İşleme İşlemleri

8-Antrepo İşlemleri

a-)Genel Antrepo İşlemleri
b-)Özel Antrepo İşlemleri (Fiktif)
c-)Gümrük Antrepo İşlemleri


9-Gecici İthalat İşlemleri

10-Transit Rejimi İşlemleri

11-Serbest Bölge İşlemleri

12-Yeniden ihracat imha ve gümrüğe terk işlemleri

13-Gümrük vergilerinden muafiyet ve İstisna

14-Tasfiye Edilecek eşyaya ilişkin işlemler

15-Geri gelen eşya İşlemleri

16-Sınır Ticareti İşlemleri

DİĞER HİZMETLERİMİZ

1.Kesintisiz İletişim Hizmetleri 

a. Firmamizdan gümrüklere direkt EDI baglantisi (Bu yöntemle mallarinizin beyani ve tescil işlemi direkt olarak ofislerimizdeki bilgisayarlarla gümrüge yapilabilmektedir.)

b. Gümrüklerde bulunan Personeliyle günün her aninda Cep telefonu ile anında dıgıtal ortamda bilgi alışverişi sağlama

2.Dijital arşiv hizmeti
3.Ücretsiz Kurye Hizmeti
4.İşlemin her aşamasında talebe bağlı olarak durum raporunun verilmesi,
5.Mevzuat değişiklikleri ile ilgili düzenli bilgi aktarımını sağlanması,
6.Uygulama ile ilgili olarak şirketiniz personeline eğitim verilmesi
7.Her türlü çözüm ortaklığı sağlanması


DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Firmamız dış ticaretin her alanında istenen detayda bilgiyi müşterilerine sunmaktadır. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz başlıca konular şunlardır ;
Yabancı Sermaye ve Teşvik Mevzuatı proje ve işlemleri danışmanlığı
Dış Ticaret Rejimleri
Dış ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı
4458 Sayılı Gümrük Kanunu danışmanlığı
4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı
Serbest Bölge danışmanlığı

DESTEK HİZMETLERİ

Firmanızın ithal/ihraç ettiği veya edeceği mallarla ilgili Gümrük İdareleri tarafından istenmesi durumunda aşağıdaki belgelerin temin edilmesi hizmeti de vermekteyiz.

Bakım Onarım Belgesi alınması
İthal Lisansı alınması
Kontrol Belgesi alınması
Gözetim Belgesi alınması
TSE , Kimyahane raporları alınması
Fiktif, genel antrepo, özel antrepo, antrepo izinleri ve kuruluş işlemleri
Teşvik belgelerinin çıkartılması, takip ve kapatılması işlemleri
Dahilde ve hariçte işleme belgelerinin alınması ve kapatılması işlemleri
Marka ve isim tescil işlemleri
Tüketiciyi Koruma Garanti Belgesi işlemleri
Karayolu Uygunluk Belgesi işlemleri
PTT Onay Belgesi işlemleri
Telsiz Genel Müdürlük izinleri işlemleri
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi işlemleri
Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri işlemleri
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izin belgeleri işlemleri

Anasayfa | Profil | Hizmetlerimiz | Mevzuat | İnsan kaynakları | İletişim